קניית ברזל

        בס"ד

 

ברוכים הבאים: קניית ברזל בכל הארץ. - 24 שעות, פרוק מתכות, סחר ברזל, פינוי מחסנים, פינוי משרדים, פינוי חצרות, סחר מתכות, נחושת, אלומיניום, נירוסטה, ברזל

 

   

       מצא אותנו ב-Google+      

קניית מתכות

 

קניית ברזל, פינוי מתכות, מסחר בברזל, פינוי נחושת, פרוק ברזל, פינוי מחסנים, פינוי משרדים, סחר מתכות, קונה ברזל, מכירת ברזל, מחזור פסולת ברזל, מיחזור אלקטרוניקה, מחזור מתכות, מכירת מתכות, גרוטאות, קניית מתכות, מיחזור פסולת אלקטרונית, פינוי ברזל, גרוטאות ברזל, גרוטאות מתכת פסולת מתכות, קונים מתכות, פינוי פסולת ברזל, קניית ברזל

גולן מתכות  8532224 050   קניית ברזל

סחר בברזל פרוק ומחזור כל סוגי הברזל, קניית מתכות, קניית ברזל וכל סוגי המתכות: נחושת, אלומיניום, נירוסטה, ברזל וציוד אלקטרוניקה למחזור

 

גולן מתכות, עוסקת במתן שרות יעיל של פינוי, קנייה ומכירה של ברזל, לרבות גרוטאות ופסולת מתכת לסוגיה: נחושת, אלומניום, נרוסטה. עם שנים של נסיון מצטבר ויכולת לתת מגוון רחב של פיתרונות עבור הלקוח, גולן מתכות מספק את האפשרות המושלמת לפינוי ומחזור של ברזל. החל משלב התכנון של הפינוי, דרך חיתוך, ניסור ואיסוף הברזל וכלה בהעברתו למחזור.

אנשי מקצוע מן השורה הראשונה מסוגלים לטפל וללוות פרויקטים הדורשים התייחסות מיוחדת והייעוץ הינו חלק בלתי נפרד מהעבודה היום-יומית.

לגולן מתכות יש את הנסיון והפתרון גם למצבים מפתיעים ובלתי שגרתיים הכרוחים בפינוי ברזל. לדוגמה: פתרונות לבעיות גישה ומרחק פינוי.

גולן מתכות מתגאים בעמידה בלוחות זמנים ברורים.

 

פינוי מתכות:

גולן מתכות מומחים לפינוי ברזל ומתכות. לשם אבטחת אמינות השרות, אנו ממליצים לקבוע פגישת ייעוץ לקראת מלאכת פינוי הברזל. הערכת מורכבות הביצוע  מבעוד מועד, חוסכת הסתבכות ומונעת עכובים בביצוע העבודה. אנשי המקצוע של גולן מתכות מוכשרים לספק הסבר לגבי אופן הביצוע המתוכנן של פינוי הברזל, בהתחשב בנגישות ובעומס. ככלל, כאשר עוסקים בפינוי של ברזל, או גרטאות, יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:

·כמות הגרוטאות 

·פיזור בשטח ( ערמה או תפזורת)  

·האם מדובר במבנה או מכונה הדורשים פרוק מורכב  

·נגישות ציוד הפינוי אל פסולת הברזל

שרות פינוי ברזל, גרואות מתכת, באמצעות גולן מתכות, מבטיח: תכנון יעיל מלאכת פינוי הברזל. צוות עובדים מקצועי, אדיב ומנוסה בפינוי ברזל. עמידה בזמנים.

 

מחזור ברזל:

גולן מתכות, מומחים בקניה וסחר בברזל, מתגאים על היותם חלק ממאמץ המחזור העולמי. גולן מתכות קונים ברזל, גרוטאות ברזל ומתכות נוספות: נחושת, אלומיניום ונרוסטה. לאחר מיון וניקוי מועבר הברזל למפעלי המחזור המתאימים.

תהליך המחזור מצריך מיומנות בכל שלביו. עובדי חברת גולן מתכות הינם בעלי מקצוע מוכשרים בשימוש בציוד כבד לחיתוך, איסוף ופינו ברזל. הן עבור עבודות פינוי מורכבות הדורשות פרוק ופינוי מפעלים או מכונות, דרך פינוי פסולת לבנה- מקררים, מכונות כביסה, מחשבים וכדומה ועד לפינוי ברזל וגרוטאות בתפזורת משטחים פתוחים. גולן מתכות מומחים בהפרדת הברזל מחומרים נילווים והכנתו למחזור במפעל

 

חשיבות קניית ברזל והמכירה של פסולת ברזל באה לידי ביטוי בתרומה לסביבה. מחזור מתכות הינו תהליך חסכוני ועדיף סביבתית על פני ייצור של ברזל חדשה. המתכות הטבעיות הינן משאב מתקלה ויש לשמור עליהן ככל הניתן עבור הדורות הבאים, בהתאם לעיקרון החיים של קיימות.

חשיבות המיחזור של ברזל משומשות מקבלת משנה תוקף, היות ומתכות הינן חומרים בילתי מתכלים. גרוטאות ברזל במידה ואינן ממוחזרות מהוות מפגע סביבתי ותופסות נפח גדול באתרי סילוק פסולת. 

פינוי ומיחזור של ברזל הינו עיסוק מקצועי הדורש מיומנות. לעיתים מדובר בפרוק של מכונות שסיימו את דרכן, או לולים חקלאיים או קונסטרוקציות ברזל. על כן יש להיוועץ באיש מקצוע היכול להוכיח מיומנות, כמו גם בעלות על הציוד המתאים כדוגמת משאיות פינוי.

 

לכן קניית ברזל עוזר לסביבה ולמיחזור

 


 עמוד הבית


 קניית מתכות


 שרותי פינוי


 פרוק מתכות


 מחזור מתכות


 גרוטאות


קניית ברזל


 המלצותאנו מתגאים על היותנו חלק

ממאמץ המחזור

העולמי
 

     מידע


 

מכירת פסולת מתכות- העברת החיוב במס מהמוכר לקונה

תיקון לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו- 1976

כללי:

ענף המיחזור של פסולת המתכת הינו ענף יצור ייחודי , אשר אחד ממאפייניו הבולטים הוא בכך שעיקר חומרי הגלם המיועדים למיחזור מקורו ב"ספקים" שהינם אוספי פסולת מזדמנים אשר אינם רשומים כעוסקים מורשים.

בעת מכירת המתכות לעוסקים בענף המיחזור נפוצה מאוד התופעה של הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בידי "ספק" הגרוטאות. חשבוניות אלה אינן נושאות את פרטיהם של הספקים ואינן משקפות נכונה את זהותם. כמו כן, הניסיון המצטבר מלמד שהמס הכלול בחשבוניות אלו אינו משולם כלל לרשויות המס. כתוצאה מכך נגרמת פגיעה לאוצר המדינה בשל אי דיווח על העסקה ואי תגולן מס העסקאות כמתחייב מחד ,וניכוי מס התשומות בידי הקונה , שהוא עוסק, מאידך.

על מנת להתמודד עם המצב בענף ייחודי זה , תוקנו, תקנות מע"מ בדרך בה נקבע כי בעסקאות סוג זה תועבר החובות מהמוכר לקונה, אשר בהיותו עוסק יוציא במקום המוכר חשבונית ערוכה על שמו (חשבונית עצמית) וידווח על מס העסקאות הכלול בה

במקביל, המס הכלול בחשבונית המס העצמאית הנ"ל ,יהא ניתן לניכוי בידי העוסק(הקונה) בהתאם לתנאים הקבועים בחוק לניכוי מס תשומות .

תיקון התקנה נועד להבטיח את התגולן המס בשל עסקאות אלו, ובדרך זו למנוע גרימת נזק לקופת המדינה כאמור לעיל.

התיקון:

ביום ה-14.11.05 אושר בוועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנות מס ערך מוסף תשל"ו- 1976 (להלן- התקנות) לפיו נוספה תקנה 6ז לתקנות לפי הנוסח הלן"

תקנה 6ז. תגולן המס במכירת פסולת מתכת:

"במכירת סובין המסווגים על פי פרטים 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02,

 ו-79.02 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים , 1973 יהיה הקונה, אם הוא עוסק, חייב בתגולן המס והוראות תקנה6ב (ב) (1) יחולו בשינויים המחויבים לפי הענין"

תחולת התיקון:

תחילת התוקף של התקנה תהיה מיום פרסומה "ברשומות", כלומר החל מה- 11.12.05

משמעות התיקון:

1.4 העברת החיוב במס – משמעות התיקון הינה העברת החובות במס בגין עסקאות של מכירת פסולת מתכות מאת המוכר לקונה .

אשר על כן, לגבי העסקאות של מכירת פסולת מתכת, שמועד החיוב במס בגינן חל החל מיום התחולה, יהיה העוסק, רוכש הפסולת, חייב בתגולן המס, ועליו להוציא חשבונית מס ערוכה על שמו כאמור בתקנה 6ב (ב) (1) לתקנות.

העוסק ידווח על המס הכלול בחשבונית שהוצאה כאמור על ידו בדו"ח התקופתי שעליו להגיש לפיו תקנה 23 לתקנות בגין עסקאותיו. במקביל סכומי המס הכלולים בחשבונית מותרים לניכוי כ"מס תשומות" ככל שמתקיימים כל יתר התנאים הקבועים בחוק לניכוי מס תשומות.

 

מתוך אתר רשות המסים בישראל  http://www.mof.gov.il/customs/parshanut_matahot.ht

 

בכל הארץ


קניית ברזל בכפר סבא
קניית ברזל בבת ים
קניית ברזל בבני ברק
קניית ברזל בחיפה
קניית ברזל בירושלים
קניית ברזל בראשון לציון
קניית ברזל בנתניה
קניית ברזל בבאר שבע

קניית ברזל באזור המרכז
קניית ברזל באזור השרון

קניית ברזל באזור חיפה
קניית ברזל באזור ירושלים
קניית ברזל באזור הצפון
קניית ברזל בתל אביב
קניית ברזל ברעננה
קניית ברזל בהוד השרון


קניית ברזל באשקלון
קניית ברזל בקרית אונו
קניית ברזל באור יהודה
קניית ברזל בחדרה
קניית ברזל בעפולה

קניית ברזל בהרצליה
קניית ברזל בחולון
קניית ברזל ברמת גן
קניית ברזל בפתח תקווה
קניית ברזל במודיעין
קניית ברזל באשדוד
קניית ברזל בגבעתיים
קניית ברזל ברחובות

 

 

מיחזור מתכת היא פעולה שמטרתה שימוש חוזר במתכת.

נהוג להבחין בין מתכות ברזליות לאל ברזליות:

מתכות ברזליות: בהן נכללות גרוטאות המתכת, מכוניות ישנות ופסולת מתכת לבנה. מתכות כאלה מועברות להתכה במפעלי פלדה.

מתכות אל-ברזליות: כדוגמת נחושת נירוסטה, אלומיניום ואחרות, נאספות על ידי גורמים שונים ומועברות למפעלי יצור שונים כחומר גלם ליצירת מוצרים חדשים.

מיחזור פסולת פלדה ומתכות ברזליות נעשה במפעלי התכה בתנורים שעובדים בטמפרטורה של כ-1800 מעלות צלזיוס. פסולת המתכת שנאספת מוכנסת לתנור, מותכת ומועברת לתבניות ליציקת מוצרים חדשים.

מיחזור מתכת בישראל

על פי סקר הרכב אשפה שנעשה בשנת 1995, בישראל המתכות השונות מהוות כ-4% ממשקל הפסולת הביתית. לפי נתוני הלמ"ס, כ-60 אלף רכבים יוצאים משימוש מדי שנה, אלו שווים בהערכה גסה, לכ-40 אלף טון מתכת. לפי דיווחי מפעלי המיחזור דרך חוק הפיקדון מוחזרו מעל 170 טון מתכת מפחיות בשנה. לכמויות אלו יש להוסיף פסולת לבנה (מקררים, מכונות כביסה), מכונות, פסולת ברזל מבניין ומתכת מהתעשייה שמשקלן רב וקשה להעריך את כמותן באופן מדויק.

בשנת 2002 דווח למשרד לאיכות הסביבה על איסוף של כ-290 אלף טון מתכת ברזל להתכה וגריסה על ידי שני מפעלי המיחזור הגדולים, מתוכם כ-70 אלף טון מתכת ברזל יוצאה לחו"ל. בשנה זו מוחזרו כ-40 אלף טון אל-מתכות.

 

יתרונות מיחזור המתכת

חיסכון במשאבי טבע - משאבי מכרות הברזל העולמיים מתכלים וצפוי מחסור כבר בעתיד הנראה לעין. לדוגמה, טון פלדה ממוחזרת שוות ערך ל-1,140 ק"ג עפרות ברזל, 450 ק"ג פחם ו 50 ק"ג אבן גיר. בישראל, בה לא קיימים משאבי מתכת מקוריים, מיחזור המתכת חשוב במיוחד.

חיסכון באנרגיה - הפקת טון פלדה מעפרות ברזל צורכת פי 4 יותר אנרגיה מאשר ייצור פלדה ממוחזרת. בארצות הברית למשל, מיחזור הפלדה במקום הפקתה מעפרה, חוסך אנרגיה השווה לאנרגיה הנצרכת על ידי חמישית מבתי האב בארצות הברית (כ-18 מיליון בתים). בנוסף לכך, נתוני ארגון מיחזור המתכת בצפון ארצות הברית מצביעים על כך שצריכת האנרגיה למיחזור פלדה ירדה ב-45% משנת 1975 בשל שיפורים טכנולוגיים וטכנולוגיות לשימור אנרגיה.

הפחתת כמות הפסולת המוצקה - תעשיית ההתכה משתמשת בכ-99.9% מהמתכת וכמעט אינה מייצרת פסולת נוספת.

שוק מוצרים עולמי גדול - ברזל ופלדה הם המתכות הנפוצות ביותר בתעשיית המתכת. הם משמשים למגוון רחב של מוצרים לענף התעשייה והבניין ולכן ניתן למצוא חברות רבות הסוחרות בפסולת מתכת. בעולם קיימות בורסות מתכת וישנן חברות הדורשות שמוצריהן יכילו אחוז מסוים של מתכת ממוחזרת. מקור:

 

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית   קישור

 

 


 

 בניה וקידום אתרים Kobinteractiv                                     כל הזכויות שמורות ל גולן מתכות פינוי מתכות            

גולן מתכות מדורג 5 / 5 לפי 9 לקוחות ממליצים

פינוי מתכות | קניית ברזל | גוגל+   כל הזכויות שמורות   לגולן מתכות  © 2013